02 Oct
Hart voor de zaak

Hart voor de zaak

Een levenslange carrière bij een werkgever komt nog maar zelden voor. We leven in een wereld die snel verandert. Daardoor veranderen functies, waardoor bedrijven constant kijken of de juiste mensen wel op de juiste plek zitten. Bedrijfsonderdelen die niet voldoen, worden gereorganiseerd. Tel daarbij op dat de maatschappij steeds individualistischer wordt en je kunt voorzichtig concluderen dat medewerkers zich steeds minder gezien en verbonden voelen.

Dat is jammer. Want betrokken medewerkers zijn proactief, productief en leveren goed werk. Ze zijn zelden ziek en stappen minder snel op. Betrokkenheid levert medewerkers zelf ook het nodige op. Wat dacht je van werkplezier, succes, voldoening en minder stress? Hoe kun je je meer betrokken voelen bij de organisatie waarvoor je werkt?

 

1. Ken de doelen

Weet waar het bedrijf waarvoor je werkt voor staat. Verdiep je in de missie en visie en bedenk wat jouw rol daarin is, zodat je dit ook kunt uitdragen. Binnen dit arbeidsvoorwaardenportaal kun je dit soort informatie vaak vinden.

2. Vergroot je verantwoordelijkheden

Bespreek het onderwerp commitment met je leidinggevende. Vraag hem wat hij van jou verwacht en bekijk hoe je jouw verantwoordelijkheden kunt vergroten. Maar ook andersom: vraag je werkgever ook wat jij van hem kan verwachten. Zo wordt de zaak een stukje meer van jou.

3. Vraag om feedback

Vraag regelmatig hoe je jouw inzet of betrokkenheid kunt verbeteren. Dat kan tijdens een jaarlijks gesprek, maar je kunt ook tussentijds het gesprek aangaan met je leidinggevende.

4. Vraag naar resultaten

Weet jij hoe groot de omzet is van jouw werkgever? En hoeveel winst er wordt gemaakt? Als je meer weet over het bedrijf, krijg je meer gevoel bij de dagelijkse gang van zaken. Je krijgt dan ook meer zicht op jouw rol in het geheel.

5.  Vier successen

Het initiatief hiervoor ligt traditioneel gezien bij je leidinggevende. Maar aarzel niet om hier ook zelf de regie in te nemen! Hebben jullie een deadline gehaald of een project succesvol afgesloten, sta daar dan even bij stil. Als succes wordt benoemd, geeft dat een gevoel van waardering en vertrouwen. Dat hebben jullie toch maar mooi met zijn allen gedaan.