Keuzebudget

Zelf kiezen voor extra geld of vrije tijd

Keuzebudget

Hier kunnen uw medewerkers informatie vinden over het Keuzebudget. Het  Keuzebudget biedt meer regie, invloed en verantwoordelijkheid op het gebied van arbeidsvoorwaarden. Zo kunnen uw medewerkers werk en privé optimaal in balans brengen. Het Keuzebudget vervangt een aantal arbeidsvoorwaarden. Op deze pagina's is te lezen uit welke bronnen het Keuzebudget is opgebouwd, wat het doel is van dit budget en waar ze het voor kunnen gebruiken. Op basis van deze informatie kunnen uw medewerkers een weloverwogen keuze maken voor de besteding van hun budget.

Het Keuzebudget is in de plaats gekomen van een aantal arbeidsvoorwaarden, zoals de vakantietoelage, levenslooptoelage, eindejaarsuitkering en bovenwettelijke vakantie-uren. De regeling kent minder regels en biedt meer individuele vrijheid. Flexibiliteit en eigen verantwoordelijkheid zijn de sleutelwoorden.

Het Keuzebudget is een bruto bedrag dat je maandelijks spaart, van januari tot en met december. Je kunt direct beschikken over het gespaarde budget. Je kunt het gebruiken voor extra vakantie-uren, extra inkomen of voor een opleiding. Het bedrag dat overblijft, wordt aan het einde van het kalenderjaar gewoon uitgekeerd.

Met het Keuzebudget krijg je als werknemer maximale vrijheid om vorm te geven aan jouw arbeidsvoorwaarden. Dit past bij de moderne arbeidsverhoudingen. Arbeidsvoorwaarden zitten niet langer verstopt in verschillende regelingen en afspraken. Je kunt zelf over het budget beschikken. Je bent minder afhankelijk van je werkgever en je krijgt ruimte om je eigen keuzes te maken.