08 Jun
Regeerakkoord: dit gaat er voor jou veranderen

Regeerakkoord: dit gaat er voor jou veranderen

Het duurde 7 maanden voordat het kabinet haar plannen rond had. Wat gaat er veranderen op het gebied van werk en inkomen?

 

Vast contract
Werkgevers mogen 3 jaar achtereen tijdelijke contracten aanbieden voor ze een vast contract geven. Die periode is nu nog 2 jaar. De proeftijd gaat ook omhoog. Die is nu maximaal 2 maanden. Straks wordt dat 5 maanden bij een vast contract en 3 maanden bij een tijdelijk contract langer dan 2 jaar.

 

Ontslagrecht
Het ontslagrecht wordt versoepeld. Werkgevers mogen straks meerdere redenen aanvoeren om iemand te ontslaan. Nu moet een reden voldoende zijn voor ontslag. Daar staat tegenover dat de transitievergoeding wordt verruimd. Werknemers hebben vanaf het begin van hun arbeidsovereenkomst recht op een ontslagvergoeding. Nu heb je dat pas na 2 jaar. Voor elk jaar dat je bij dezelfde werkgever hebt gewerkt, krijg je bij ontslag een derde maandsalaris.

 

Vaderschapsverlof
Vanaf 2019 wordt het vaderschapsverlof verruimd: van 2 naar 5 dagen. Per 1 juli 2020 komt daar aanvullend verlof bij. Tegen 70% van het loon kunnen partners in het eerste halfjaar na de geboorte 5 weken verlof opnemen. Het UWV verzorgt de uitkering.

 

Doorbetaling bij ziekte
Kleine bedrijven hoeven zieke personeelsleden nog maar 1 jaar door te betalen. Grote bedrijven moeten nog altijd 2 jaar doorbetalen bij ziekte.

 

Belastingverlaging
Het kabinet wil het aantal belastingschijven terugbrengen van 4 naar 2. De meeste belastingplichtigen gaan dan 37% belasting betalen. Daardoor ga je er met een bruto jaarsalaris van 40.000 euro zo'n 1200 euro op vooruit. Als je meer dan 68.000 euro verdient, betaal je 49,5 procent.

 

Pensioen
Iedereen krijgt zijn eigen persoonlijke pensioenvermogen. De pensioenpremie blijft voor iedereen gelijk, maar jongeren krijgen een hogere pensioenopbouw. Naarmate ze dichter bij de pensioenleeftijd komen, bouwen ouderen steeds minder pensioen op.